Deklaration om samtycke

Vad jag samtycker till:

Jag samtycker härmed till att Teresapraktiken och deras tredjeparts serviceleverantörer får samla in, använda, överföra och bearbeta mina personuppgifter för följande ändamål (”Ändamål”):

i.     att erbjuda marknadsförings- och utbildningsinformation relaterad till Teresapraktiken:s produkter och service; och

ii.   för att bearbeta beställningar, och allmän administration.

Personuppgifter som Teresapraktiken vill samla in och lagra om mig: 

Jag samtycker även till att Teresapraktiken får samla in och lagra uppgifter om mig (som exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-postadress), om min hälsa och mitt användande av kosttillskott.

Hur Teresapraktiken kan kontakta mig:

Jag samtycker slutligen till att låta Teresapraktiken kontakta mig via telefon, sms, e-post, brev, social media eller andra kommunikationsmetoder, men endast för de Ändamål som anges ovan.

Hur kommer Teresapraktiken att behandla mina personuppgifter:

Teresapraktiken respekterar och skyddar individens personliga information. Överföring av personuppgifter till tredje parter kommer endast att ske i syfte att stödja de Ändamål som beskrivs ovan. Uppgifter kan samlas in och bearbetas genom Teresapraktiken:s nätverk, vilket kan inkludera bearbetning av personuppgifter utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Personuppgifterna lagras så länge det behövs för att uppfylla Ändamålet, eller tills jag informerar Teresapraktiken i enlighet med mina rättigheter som beskrivs nedan.

Vilka är mina rättigheter:

Jag kan kontakta Teresapraktiken när som helst och begära:

• Åtkomst till mina uppgifter;

• korrigering eller radering av mina uppgifter;

• restriktioner för Teresapraktiken gällande bearbetning av mina uppgifter;

• motta mina uppgifter i ett maskinläsligt format (överförbarhet av uppgifter); och

• dra tillbaka mitt samtycke till det som anges ovan.

Om jag har frågor eller funderingar gällande denna deklaration om samtycke, kan jag kontakta Teresapraktiken. Om jag har en dispyt med Teresapraktiken har jag rätt att skicka klagomål till den relevanta dataskyddsmyndigheten (i Sverige är det Datainspektionen).