Energi konsultation

Vi tittar på var man sitter fast mentalt och fysiskt i sitt liv och diskuterar igenom en behandlingsplan.Yogabild

Genom att få ökad tillgång till sitt inre och sina blockeringar läker kroppen mycket fortare och
många av våra problem även fysiska kommer från emotionella upplevelser som sitter i vårt cellminne.
Med Shandithi balansering kan vi påverka destruktiva tankemönster, rädslor, sänka den fysiska och
mentala stressnivå, skapa en känslomässig mental balans, få inre ro mm

Shandithi balansering är en förfinad kinesiologimetod som stimulerar blockeringen/problemet och ökar frekvensen
i det område vi har problem så grundorsaken läks ut.

Andningen är också en del som jag tittar på och vi går igenom hur du ska andas och jag lär ut enkla andningsövningar.

Att syresätta kroppen på rätt sätt och få spänningar och smärta att släppa.

En timmes konsultation kostar 600 kr
En och en halv timme kostar 800 kr