Shandithi balansering

Med en Shandithi-balansering söker vi endast energiblockeringar bortanför ord och kropp
genom en förfinad kinesiologi metod, ingen diagnos.tredjeögat

Man aktiverar sedan shandithi frekvensen som står för det obegränsade i dig och alltet.

Sin upplevelse och hur det läker sig ut märker du/ni eller din omgivning.

Ordet Shandithi betyder Gränslös Harmoni

I och runt människor och djur finns olika kanalsystem som förser alla celler dvs organ, muskler, skelett, körtlar och blod med energi. Ex på energisystem är centrala och perifera nervsystemet som utgår från hjärnan och ryggmärg samt blodcirkulation. Akupunkturmeridianer och Chakras är ytterligare system.

Alla dessa samverkar med varandra och vid en tids energi obalanser uppstår i regel fysiska och känslomässiga besvär.

Vi balanserar upp kroppens energisystem hos människor och djur vid mentala och fysiska skador eller störningar uppstår en frekvensförändring i området ifråga och i den kanal eller center som förser det drabbade området med energi i vissa fall alstras överskott och ibland underskott med  andra ord för mycket eller för lite energi mot vad som är optimalt för kroppen och dess sinnen. Dessa tillstånd kallas för energi obalanser vilka försämrar och i vissa fall förhindrar kroppens egen självläkningsförmåga.

 

Du kommer du till mig på praktiken eller så jobbar vi på distans.

Distansbalansering går till så här:

Det vanligaste när man gör distansbalanseringar är att det behövs mellan 3-5 behandlingar för att nå bästa resultat.
Antingen så pratas vi vid per telefon, via Skype eller mail. Vi bestämmer tid och datum för balansering och pratar
om vad vi ska balansera.
Det är därför viktigt att vi har en god kontakt.

Om du befinner dig hemma så går du och lägger dig i ett rum där du är ensam. Är du någon annanstans ska du
hitta en plats där du kan sitta/ligga bekvämt och vara ifred. Du ska ligga där i minst 30-40 minuter gärna längre.
Det är en väldigt djup behandling så det är till din fördel om du kan ligga där längre.
Vi arbetar med grundorsaken till problemet och ibland får man inte ett direkt resultat utan det kan ta ett par behandlingar.
Detta varierar så klart beroende på vad problematiken är och hur länge den funnits där.

De flesta känner en förändring redan efter första behandlingen.

 

Exempel på några problem som jag har behandlat:

  • eliminera destruktiva tankemönster
  • relationsproblem
  • barn/ungdomar som mår dåligt
  • dålig självkänsla
  • barnlöshet
  • sänka den fysiska och mentala stressen och oron
  • allergier
  • allmän obalans i kropp och själ
  • sorg
  • rädslor av olika slag t.ex. flygrädsla

Jag kan också hjälpa dig som vill öka din medvetenhet och jobba med dig själv på ett djupare plan. Att hitta din inre balans och kärlek till dig själv

Man kan balansera det mesta. Det är som att skala en apelsin – du kommer djupare och djupare ner i själen och man kommer åt grundorsaken till sina problem så vi kan vibrera på en högre frekvens och känna en inre frid!

Shanditin hjälper dig att leva i harmoni med dig själv och din omgivning.

 

En balansering kostar 700 kr / gång.

Köper du 3 behandlingar på en gång så kostar det 1800 kr.

Köper du 5 behandlingar på en gång så kostar det 3000 kr.

Det är viktigt att du har en sammanhängande behandlingsperiod för bästa resultat.

 

Shandithi kinesiologi

Betyder det obegränsade-det oändliga….

Shandithi är en djupgående balanseringsteknik, där kroppens samtliga energisystem balanseras.
Man letar efter en grundorsak till att symtom uppstått och man balanserar obalansen och återställer frekvensen i kroppen.

Shandithi eliminerar destruktivt tankemönster och sänker kroppens stressnivå.

En frekvens som är obegränsad har förmågan att balansera och
harmonisera allting som lever.

Shandithi går ut på att stimulera kroppens egen sjävläkningsförmåga.
www.shandithi.com